Styret i Kringsjå Skolemusikk har lagd et dokument som viser aktivitet og arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i løpet av et typisk "korpsår". Dokumentet må betraktes som et utkast som må redigeres og videreutvikles framover. Bakgrunnen for at vi har utarbeidet dette nå er at valgkomiteen arbeider med å finne foresatte til styreverv, andre verv og ulike komiteer i korpset. Som dere vil se er det mange muligheter til å bidra både i styret, sosialkomiteen, som korpsleder og i andre verv. Det er givende og hyggelig å arbeide for musikantene og korpset, men det er også viktig at vi klarer å fordele arbeidsoppgavene så det ikke blir for mye på enkelte.  Dokumentet finner dere ved å klikke på denne linken.