Dugnad

Korpset har mange faste utgifter, i tillegg til ønsker om aktiviteter og tiltak som skal komme alle medlemmene tilgode, derfor jobber vi med inntektsbringende tiltak og dugnad er en måte. Men det er ikke mer dugnad i korpset enn i andre aktiviter som håndball og fotball. Det er en myte at korps er mer krevende for foreldre enn andre aktiviteter!

Det skjer veldig mye forskjellig i løpet av et korpsår, 1. og 17. mai er bare en liten del musikalsk og ellers. Vi ønsker oss mange nye musikanter og beholde de vi har. Alle penger som kommer inn til Kringsjå skolemusikk går til arbeid for medlemmene, og det er svært lave administrasjonskostnader.

Vi er svært takknemlige for alle innspill dere måtte ha i forhold til inntektsbringende aktiviteter. Ta gjerne kontakt med styret hvis dere har ideer eller konkrete forslag. Alle innspill mottas med takk og vil bli vurdert!

Vi vil benytte anledningen til å berømme alle for positiv innstilling – takk skal dere ha!