Medlemskontingent

Medlemskontingent: Kr. 300 pr. halvår

Instrumentleie (medlemmer): Kr. 300 pr. halvår
Instrumentleie (andre): Faktureres etter kulturskolens satser

Elevplass i kulturskolen faktureres direkte fra Lillehammer kommune:
https://www.lillehammer.kommune.no/soek-plass.443351.no.html

Prisene gjelder fra 1.januar 2021.