Politiattest

I Nordre Ål skolemusikk er det sekretær i styret som har ansvar for at det blir innhentet politiattester. Styreleder er vara for sekretær. NMF anbefaler at attester hentes inn minst en gang hvert tredje år.

Politiattest kan man søke om elektronisk.

Hva skal korpset gjøre?

Korpset v/sekretær fyller ut skjema for å bekrefte behovet

Korpset sender utfylt skjema til søkeren, som kan lastes opp elektronisk.

Registrerer fremvist politiattest i sitt system. Det registreres navn, p.nr, og dato for fremvist attest som viser at det er intet å bemerke.

Hva skal søkeren gjøre?

Ta kontakt med korpsets sekretær som skriver en bekreftelse om formål, og sender denne elektronisk til deg.

Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Laste opp bekreftelsen med formål som du har fått fra korpset og fullføre og levere søknaden elektronisk.

Fremvise politiattesten til sekretær i korpset.

HVEM ER OMFATTET AV ORDNINGEN?

Politiattest skal avkreves av personer som utfører eller skal utføre oppgaver for musikkorpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Hva menes med at det må foreligge et tillits- eller ansvarsforhold? Det er ikke enhver kontakt med mindreårige/mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. At personen har befatning med mindreårige er ikke tilstrekkelig. Oppgaven må innebære et tillits- eller ansvarsforhold. Dette vil kunne variere fra musikkorps til musikkorps og mellom de forskjellige oppgavene som utføres i hvert enkelt korps. Musikkorpset skal derfor i samarbeid med den styreoppnevnte avklare hvilke verv/funksjoner i musikkorpset som skal fremvise politiattest.

Normalt vil et tillits- eller ansvarsforhold forutsette at:
oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende
eller flere ganger med jevne mellomrom. I de fleste tilfeller er det enkelt å avgjøre om en person er omfattet av ordningen eller ikke.

Det skal f.eks. normalt innhentes politiattester for:

Dirigenter, instruktører, korpsleder og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede.
Styremedlemmer med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold.
Foreldre som er med en gruppe mindreårige/utviklingshemmede på et utenlandsopphold eller seminar i regi av korpset. (Eksempler kan være seminar eller korpstur over flere dager)
Personer som bidrar i SFO-ordning i regi av korpset.

Det kan f.eks. normalt ikke innhentes politiattester for:

Foreldre og andre hjelpere som kjører mindreårige/utviklingshemmede til stevne, øving, konsert, sommerkurs osv.
Foreldre og andre hjelpere som kortvarig hjelper til på en leir, festival, konsert osv. hvor mindreårige/utviklingshemmede deltar.
Musikkorpsets styre, med mindre de samtidig har andre oppgaver i musikkorpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige/utviklingshemmede.
Dirigenter, instruktører, osv. som bare har med voksne/funksjonsfriske å gjøre.

Det er alltid personens faktiske oppgaver og funksjon som må vurderes og ikke tittelen. Dersom musikkorpset er i tvil, bør det heller sjekke en gang for mye enn en gang for lite. Det er likevel viktig å huske på at et musikkorps ikke kan avkreve politiattest av enhver person korpset måtte ønske. Det må foreligge et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige/utviklingshemmede.